Artiklid Perestroika programm in english на русском Mujal toimub Meta Promo

Anarhiste ei saa valida 2021-09-24 valimised, nõudmised, programm perestroika.pw


Muistses Ateenas usuti, et valimised viivad
oligarhiasse, seetõttu ameteid loositi masinaga,
mille nimi oli "kleroterion".

Litsents: CC ASA 2.5
Allikas: Wikipedia/Marsyas

Anarhiste ei saa valida

me lihtsalt oleme nagu pind vales kohas

KOV tegevus olgu läbipaistev ja osavõtt jõukohane. Eelnõusid tuleb elanikele tutvustada ja võimaldada arutelu. Kui otsus vajab delegeerimist elanikele suure huvi tõttu, tuleb luua juhuvalimiga kohaliku rahva kogu, kes saavad palka (sest otsustamine on töö), ja kelle otsus on siduv.

KOV peab kättesaadavaks tegema mugava dokumendiregistri, kust leiab kõik dokumendid, mis pole konfidentsiaalsed. Teabenõuetele peab vastama kiirelt ja sisukalt.

Riigi tasandil vältida demokraatia kriisi

Poliitiku roll on luua parem ühiskond, mitte koguda hääli gruppe vastastikku välja mängides. Igaüks on mõnikord vähemuses, mistõttu poliitika peab olema arutelu, mitte võitlus ega jõuga läbisurumine. Poliitik peab vähemuste (s.h. rahvusvähemused, seksuaalvähemused, puudega inimesed) vajadustesse suhtuma lugupidavalt. Valmidus rullida üle vähemuse ennustab hästi, kuivõrd poliitik valija murest homme hoolib.

Vastuhääl tõrjub riiukuked

Vanasti võis võimukandjat tagasi kutsuda pommi tõlla alla heites. Tänapäeval ei peeta seda heaks, kuna võimukandjad pole türannid. Õigustatud on siiski küsimus: mis mehhanism hoiab võimust eemal poliitikud, kes konflikte kütavad? Need mehhanismid on nõrgad. Vastuhääle lubamine valimistel, et suurimad riiukuked ja klounid lõpetaks nullis, võimaldaks iga poliitilise jõu mõistlikel esindajatel keskenduda koostööle.

Krüptograaf David Chaum, kelle tuntuim
looming on Bitcoini aluseks olev
töö tõendamise algoritm, on uurinud
ka demokraatiat ja sõnastanud
hea demokraatia tunnustena:

(a) valijate kõrge osavõtt
(b) valijate kõrge informeeritus
(c) tõhus mõju valitsemisele
(d) vastupanu manipuleerimisele
reklaami ja kampaania abil
(e) vaidluse puudumine tulemuse üle
(f) kaitse sunni ja korruptsiooni vastu
(g) tagatud ligipääs hääletamisele
(h) vastupanu hääletuspettusele
(i) otsustavus
(j) odavus

Just nagu meie, pakub ka tema
lahendusena sortitsiooni,
koguni anonüümset varianti sellest.

Ülekantav hääl toetab erakondade vaheldust

Kas hääletad lemmikpartei poolt ka siis, kui usaldusväärne küsitlus näitab 3% tuge, aga valimiskünnis on 5%? Hääle kaotsimineku kartus vähendab konkurentsi. Demokraatia kaotab nii paljude hääletuks jäämisest kui igaks juhuks muu partei valimisest. Valijal peaks olema mitme eelistusega hääl. Kui lemmik ei osutu valituks, peaks hääl kanduma edasi. Vastuhääl kanduks üle, kui maha hääletatu sisse sai.

Eliidivaba valitsemine

Tihti arvatakse, et poliitilise eliidita ei saa. Mõned peavad eliiti lausa heaks, teised vältimatuks paheks. Samas on Ateenat ja Firenzet muiste valitsetud sortitsiooniga. Moodne sortitsioon tähendaks, et regulaarselt loositakse Rahvakogu, kuhu ei pääse kampaaniaga. Liikmed leiavad riigi kulul nõunikud, tellivad analüüse ja valitsevad. Teise kojana vaatab otsused üle Riigikogu - seni kui vaja, aga ettenähtavalt parteide osakaal ühiskonnas langeks. Samas peavad elanike haridus ja kodanikuoskused kasvama. Ühiskond võiks püüelda sinnapoole, et iga liige suudab infot hankida ja otsustada.

Pilgupüüdja:

RAJAME "TURISTI" POODI
KAPITALISMI OHVRITE MEMORIAALI,
kus loetleme:

- 100 000 sundüürniku nimed
- 150 000 kohtutäituri klienti

Transport

Tasuta ühistransport jäägu. Mobiilsus neile, kes ei kasuta autot, on omavalitsuse au asi. Mis puudutab parkimist - magalates aitaks hüljatud auto maks. Äripinnad võiks teenida üldsust uutel viisidel. Näiteks võiks keskustega kokku leppida parkla öise kasutuse. Tohutu pind ei tohiks olla kasutusel vaid päeval.

Elektriauto vajab hetkel eramaja, mis on nõme. Lasnamäel elab Mustakivist idas 52'000 inimest. Neil on 2 elektriautode laadimispunkti. Rohepööre ei käi harvu kalleid DC laadijaid tilgutades, tuleb panna massiliselt odavaid AC laadijaid. Linnaosade vahelised rattateed peavad toetama pikamaa rattaliiklust.

Renoveerimine, küte, energia

Inimesi elab paljast betoonist majades. Riik või KOV peab tellima kõigi levinud majatüüpide moodulrenoveerimise tüüpprojekti ja moodulite tootmise, tehes lahenduse saadavaks ruttu. Kaasnema peab laadimiskohtade teke ja eelvalmidus kaugjahutusega liitumiseks.

Kiirelt tuleb käivitada energia sesoonne salvestus. Helsingis käivitus tänavu suur soojushoidla Mustikkamaa saare all, mis varub reoveelt soojuspumpadega saadud soojust talveks. Kõrgtemperatuuriline soojushoidla võib aga töötada ka elektrijaamana. Tallinnas on lahendus ilmne, tühjeneva Väo karjääri ääres asub soojustrassi ots. Narvas on linna lähedal vanad karjäärid. Tartus võiks tulevase Raadi päikesepargi all hoida soojust.

Linna vastupidavus ilmaäärmustele


Et Ignalina AEJ saaks käia hoolduses ning
ei peaks tihti võimsust muutma, rajati Leedus
Kruonise HAEJ. Ta on Balti riikide ainus elektri
salvestusjaam. Sarnaseid on väga vaja.

Litsents: CC ASA 2.5
Allikas: Wikipedia/Saulelis


On võimatu tõsimeeli väita, et Eestil pole
hüdrosalvestusjaamade rajamise potentsiaali.
Fotol Ontika pank.

Litsents: CC ASA 3.0
Allikas: Wikipedia/Aldonis

Eesti lamedus kaitseb meid hävitavate tulvade eest. Autod, alajaamad ja tehnosõlmed on siiski ohus. Linn peab toetama madalatel aladel keldri ehitust veekindlaks, tehnosõlme ära viimist veeohust, sadevee kiiret ärajuhtimist. Kõrgemal peab aeglustama sadevee äravoolu, asendades asfaldiväljad rohealadega. Parkla peab tulevikus tähendama parki, kus maapind on imav (mitte asfalt vaid murukärg) ja kasvab puid. Parkla renoveerimisel tuleb seda nõuda ja toetada.

Linnas peab rohepind saama katkematuks võrguks. Kõrghaljastust ei või tungiva põhjuse ja elanike nõusolekuta vähendada (negatiivsed näited: Tartu keskpargi vähendamine, Ihastes metsa raiumine, Kase pargi harvendus).

Pankranniku ilu või Pärnu olemasolu?

Pärnu ja Haapsalu pole tulevikukindlad linnad, kui ei peatu tormide tugevnemine ja meretaseme tõus. Tuleb valida, kas kaitseme pankranniku ilu või rannalinnade säilimist, rajades pankrannikule hüdrosalvestusjaamu. Leedus töötab ammu Kruonise hüdrosalvestusjaam, aga vaja oleks kümmet. Salvestusjaama võrgutasu olgu null.

Normaalne pole olukord, kus paberil on 1.5 GW tuuleparke, aga päriselus kasvas nende võimsus aastail 2015-2019 ainult 20 MW. Tõenäoliselt on üks põhjus kõrgelt arenenud bürokraatia.

Eeldada et kõik elektriauto soetaks, pole õige. Kohe kui plaanitud tuulepargid liinile tulevad ja taastuvenergia ülejääk sageneb, tuleb rajada elektrolüüsi ja metaneerimist soojuslikult integreeriv gaasitootmine. Kolbmootoriga auto üleviimist gaasile peab toetama tüüpprojektidega.

Üüriturg ja elamumajandus

Must üüriturg loob maksude alalaekumise, misjagu ei saa parandada ühiskonda. Üürileandja registreerugu ettevõtjana, vastu peab riik pakkuma kindlustust puuküürniku vastu. Ettevõtluskontot peab saama avada igas pangas, lisanduma peab ettevõtluskulude konto.

Maakeleritasu peab jääma selle kanda, kes maakleri võttis. Diskrimineerivad üüritingimused mis ei luba lapsi või lemmikloomi, peavad kaduma. Kui keegi kardab oma vara pärast, pole lahendus diskrimineerimine, vaid ametlik üürisuhe ja kindlustamine. Kui keegi hoiab elamispinda tühjalt, võiks rakenduda hüljatud vara maks. Kui maja on hüljatud olnud 10 aastat, tuleks lubada ta hõivamine, kui hõivaja teatab KOV-ile ja kannab maja eest hoolt. Kodutuse ja lapsepõlve vaesuse ennetus peab olema kõrge prioriteet. Soome praktika näitab, et esmatähtis on tagada stabiilne elu - muid muresid on siis lihtsam lahendada.

Sotsiaalmaju ei tohi rajada halva ligipääsu ja taristuga alale, nad peavad olema elurajoonidega integreeritud, mitte segregeeritud. Linnad peaks võitlema üüritõusuga, rajades linnaomandis maju. Linn ei tohiks vaba kinnisvara arendajatele müüa, vaid peaks seda ise arendama.

Võrdsus ja tulud

Eesti maksustab passivtulu terve sotsiaalmaksu võrra madalamalt, kui palka. Maksud peaks kaldu olema vastupidi, vaesema rahva kasuks, sest jõukus reeglina kuhjub. Tänasest madalama määraga ühtlaselt sotsiaalmaksustatud aktiiv- ja passiivtulule peab kehtima astmeline tulumaks. Astmed ei pea olema röögatud, aga inimene, kelle ainus võimalus on müüa oma tööjõud ära, peab vähem maksu maksma.

Turvalisus ei tähenda elu politseimaal

9/11 rünnakute järel algas kõikjal võimu rünnak isikuvabadustele, tagasipööre kestab. Side metainfo kogumise tühistas Riigikohus suvel.

Hetkel PPA lihtsalt varastab meie sõrmejälgi. Euroopa Liidu määrus, mida Europarlamendile esitledes sisevolinik Vera Jourova lausus "the text makes it absolutely clear that it does not provide a legal basis for databases for the storage of biometric data" lubab sõrmejälgi koguda, ent kohustab talletama vaid ID-kaardil ja hävitama andmebaasist 90 päevaga.

PPA hoiab andmeid omaloominguna baasis aastaid. Eesti on 1940 võetud üle koos arhiividega, mida peagi kasutati elanike vastu. Tänavu lekkisid andmebaasist sadade tuhandete Eesti elanike passifotod ja muu teave. Riik, mis ei suuda andmeid ohutult hoida, jätku andmed elaniku tasku, võltsingu vastu kaitseb neid digiallkiri. E-valimisete tulemus olgu otsast otsani krüptograafiliselt kontrollitav.

KOV peab soodustama elanike suhtlust ja koostööd: turvaline koht on see, kus inimesed naabreid teavad. KOV avaldagu valvekaamerate loend ja tagagu valgustus tänavail. Tallinna mupo peab kaduma, koerajulka saab menetleda politsei õigusteta. Trahv tasuta ühistranspordis ja muru kõrguse tõttu sundtoomise võimalus on absurd.

Kaitsvägi saagu kaitsemaksu ja läbimisel maksu tagastamisega motiveeritud õppekohaks, kus inimesed käivad vabatahtlikult sõltumata soost.

Kanep tuleks legaliseerida, aga asjade suitsetamise ohtusid peaks teadvustama.

P.S.

Täna ilmub Õhtulehes alltoodud reklaamtekst: