Artiklid Perestroika programm in english на русском Mujal toimub Meta Promo

Uuring vaesusest lapsepõlves 2018-08-23 vaesus, ebavõrdsus, ühiskond, tagajärjed Jaan Veski

Helsingin Sanomat avaldab siin artikli, mis jutustab lahti Turu Ülikooli ning THL:i (Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos) uuringutulemused lapsepõlves kogetud vaesuse mõjust inimese tulevikule. Uuring on täismahus saadaval teadusajakirjas "Longtitudinal and Life Course Studies", kokkuvõtte leiate siit.

Uuriti 11062 aastal 1987 sündinud lapse elukäiku, kelle vanemad olid saanud toimetulekutoetust vähemalt 4 kuu vältel enne kui lapsed olid saanud 21-aastaseks. Vaadeldi elukäiku lapsepõlvest kuni 25. eluaastani. Ja mis on tulemus?

Kõige suurem mõju on vanemate vaesusel lapse teise eluaastani. Alla 2-aastasena vaesust kogenud tütarlastel oli umbes 4-kordne risk kool varakult pooleli jätta. Poisslastel oli risk "ainult" 3-kordne. Risk figureerida karistusregistris oli soost sõltumata 3-kordne. Risk vaimse tervise häireteks oli 2-kordne.

Seos pere majanduslike raskuste ja laste hilisemate probleemide vahel polnud saladus ka enne. Uus teave on see, et mõju on äärmiselt tõsine ka väga noortele. Kaudne järeldus on, et inimese toimetulekuks väga olulised õppimisprotsessid leiavad aset üsna vara.

Nüüd on aeg Eestisse vaadata. Tsiteerin 27. septembri 2016 Õhtulehte: "Madalapalgaliste inimeste toimetuleku paranemiseks tõuseb uuel aastal puudust kannatava pere toimetulekutoetuse määr 130 euroni [minu täiendus: tänavu esimese liikme kohta 140, järgnevate liikmete määrad on madalamad ja alaealiste liikmete määrad kõrgemad] ning käivitub madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse. Samuti hakkavad üksi elavad pensionärid saama kord aastas (!) 115 euro suurust toetust."

Nüüd, puhuks kui lugeja minus kahtleb, sest Õhtuleht on teatavasti kollane ajakirjandus, tsiteerin ka Sotsiaalkindlustusametit: "kui peres kasvab üks või kaks lapsetoetust saavat last - 55 eurot lapse kohta kuus".

Minu arvamus? Elatisabifond on mõistlik asi. Vanemahüvitis on mõistlik asi. Aga toimetulekutoetus ja lastetoetus tänapäeva Eestis kuuluvad nilbe nalja valdkonda. Seda nilbet nalja teeme me ühiskonna tulevikuvõimete arvelt. Igal inimesel on potentsiaal kasvada tubliks või totuks, heaks või halvaks. Õigel ajal hätta jätmine võib otsustada palju.