Artiklid Perestroika programm in english на русском Mujal toimub Meta Promo

Sunnime põldu pidama? 2018-12-22 üle reguleerimine, bürokraatia, surnuks haldamine Maarott

Enne loo kirjutamist pean üles tunnistama, et olen huvitatud osapool, kuid mitte omahuvist ajendatud osapool. Mulle kuulub põllumaad, kuid seda jääb alla 2 hektari, seega mul endal pole midagi karta. Sealjuures ma kasutan oma põllumaad, kuid viisidel, mis bürokraadil harja punaseks ajaksid. Olen nimelt ametnike loata hakanud rajama istandust! See tegu ei jää kindlasti karistuseta, sest Maaparandusseadus ütleb:

"(1) Kui kinnisasjal paikneb maaparandussüsteem, võib selle kinnisasja siht- ja kasutusotstarvet (edaspidi maakasutus) muuta /.../ PMA eelneva kooskõlastuse alusel."

"(11) Kinnisasja kasutusotstarbe muutmine käesoleva seaduse tähenduses on maatulundusmaal: /.../ 3) haritava maa või loodusliku rohumaa kõlvikul puittaimedega istanduse rajamine."

Teadke siis, et maarott kuulub Kurjategijate Eesti Erakonda. :D Hakkasin istutama puid ja ei küsinud selleks luba. Tere tulemast Eesti Vabariiki tema praegusel kujul, aga nüüd on menetluses eelnõu, et muudame vabariigi veel rangemaks! Nimelt kirjutab ERR, kuidas riik kavatseb väärtuslikule põllumaale kasutamise piirangud seada. "Riik" tähendab antud juhul maaeluminister Tarmo Tamme (KESK). Käesolev artikkel on märgukirjana edastatud ka talle: võta palun mõistus pähe ja eelnõu tagasi!

Eesti konkurentsitult üks korruptiivsem vald (Rae vald) on muide iroonilisel kombel viskunud vabaduse kaitsele, kuid oma põhjustel. Nimelt ohustab see valla ainuvõimu elanikele käru keeramisel. Kuidas sa inimesi ikka peedistad, kui seda üksi ei saa teha, vaid lööke riigiga koordineerima peab?

Abivallavanem Priit Põldmäe (IRL), kelle tegevuste kohta on nüüd Perestroikal kohvritäis kõige mahlasemat komprat, "kaitseb" maainimeste vabadusi jutuga: "Kui keegi näeb probleemi, kus vallad ei saa väärtuslikke põllumaid kaitsta, siis näidaku. Juba praegu peame üldplaneeringuga tegema uuringu, väärtuslikud põllumaad ära märkima, põllumeestega kokku leppima, üldplaneering on demokraatlik dokument."

Ma naersin end selle peale laua alla, olles mustvalgel näinud, kuidas Rae vald üldplaneeringuga elanikest üle sõidab ja muuseas ka vallavolikogu Laine Randjärve (REF) eesistumisel asjaga tutvumata ebaseaduslikku otsust teeb.

Üldplaneeringu "demokraatlik dokument" koostati seal vallas viimati erafirma poolt ja kardetavasti koostatakse ka uus. Võimalik, et muudes valdades on elu parem, aga Põldmäe vallas on demokraatia malakas, mis vallavalitsuse vööl kõigub.

Enamus kodanikke üldplaneeringu tegemisel vaikib. Vaikivad, kuna nende sõnal pole protsessis kaalu. Kodaniku ainus abivahend räige ülekohtu vastu on kohus, ja kohus ei saa võtta tõsiselt pretensioone, mille arvesse võtmist seadus ei määranud. Tulemusena on üldplaneering üle kodanike peade külvatud miiniväli, kuhu on peidetud relvi, mille seaduslikkus on kaheldav ja olemasolu teada vaid nende panijatele.

Minu arvates tuleks riigi ja valdade õigust eraisiku maakasutuse planeerimiseks oluliselt piirata. Las ametnik reguleerib suurfirmade tegevust, siis on omasuguste hubases seltskonnas.

Uus eelnõu keelaks isegi põllumaa võssa kasvada laskmise, võimalik et karistuse ähvardusel. Võsa teatavasti on biomass, lepavõsa rikastab mulda lämmastikuga ja seob atmosfäärist ruttu süsihappegaasi. Eestit ei vaeva toidupuudus. Põllumaad jätkub meile. Inimesel võivad oma põllumaaga olla teised plaanid, kes on riik ütlema, mida inimene peab soovima kasvatada? Kui inimesel ei ole jõudu oma maal midagi kasvatada, kas riik ostab talt selle turuhinnaga või tuleb kasvatamisel appi? Ei, riik tõenäoliselt trahvib teda!

Jätame selle rumaluse, või ärme üldse teeskle, et inimene võib maad ära rikkumata omada ja pruukida. Me ju tegelikult soovime, et maa oleks ametnike oma. Keelame inimestel maad üldse kasutada, kindlasti tagab püsiva õiguskorra! ;)