Artiklid Perestroika programm in english на русском Mujal toimub Meta Promo

Kui keegi ei esinda 2019-03-12 kutse arutelule perestroika.pw

Täna ütlevad paljud: "ükski poliitiline jõud ei esinda meid". Eriti ütlevad seda vasakpoolsed, rahvusküsimustes neutraalsed ja ühiskondlikult liberaalsed Keskerakonna valijad, kelle partei sondeerib pinda koostööks EKRE-ga pärast kampaania ajal teatamist, et säärane koostöö ei oleks võimalik.

Sama turris võivad olla ka EKRE valijad, kellele nende partei juhatus härdalt isamaalisi väärtusi ja vähemuste õiguste piiramist "maha müüa" on proovinud. Paraku kehtib tüüpilise Eesti poliitiku jutt umbes poolteist päeva, pärast seda on juba ajaloomälestis, ja tüüpilisi poliitikuid on meil üsnagi palju.

Seda, kui turris on libertaarsed sotsialistid ehk maakeeli anarhistid, võite aga vaid kujutleda. Kui muude poliitiliste mõttevoolude esindajad võivad öelda, et neid taas keegi ei esinda, või et nad jälle üle lasti, siis anarhistid võivad rahumeeli lauale lüüa väite, et keegi pole neid esindanud aastast 1918, mil kohvrid pakkis ja kursi Kroonlinnale võttis üürikest aega kestnud Naissaare Madruste ja Ehitajate Nõukogude Vabariik (Eesti Vabariik läks samal ajal põranda alla, et uuesti ilmuda).

Olukorras, kus keegi sind ei esinda, on võimalusi napilt: sa kas valid kedagi, kes sulle tegelikult ei sobi, lootes et ta kasvõi ligikaudu püüab täita neid kolme lubadust, mis tema ja sinu programmis ühtivad...

...või sa kaugened ühiskonnast ja hakkad seda vaenulikuks pidama, või otsustad organiseeruda ja poliitikat tegema hakata. Minul, Perestroika blogi toimetajal, on vist aeg organiseeruma hakata. Käesolevaga kutsun kõiki anarhistliku poliitilise liikumise loomisest huvitatud inimesi alustama sel teemal arutelu Redditi foorumis r/perestroika_pw_org. Kutse arutlema tulla ei aegu. Arvestades, kui hajusalt siit maa inimesed suhtlevad, ei tuleks üllatuda, kui sisulise arutelu kokku saamine võtab kuu, või kui sisuline arutelu jääbki tekkimata. Proovima peab sellegipoolest. :)

Kuna Eesti poliitiline kliima on jõudnud sinnamaale, et oma ametliku nime all anarhist olles on vaid aja küsimus, milla mõni julgem netivägilane ähvardusi või sõimu pakkuma tuleb, palun et need kes tulevad, tuleks üksnes valenimede all. Mõõdukalt anonüümne olla on mõistlik ja säästab närve. Anonüümsusele meeldib seltskond ja kui meid kunagi peaks palju saama, saab alati maskid ära visata.

Arutelu algatuseks pakun välja: mida uus poliitiline liikumine tahta võiks? Täiendavad ideed ja soovitused on teretulnud, kirjas olevate maha laitmine samuti. Ise kujutlen, et nimekirjas võiks olla eesmärke, mille saavutamine tavalise poliitika läbi (s.t. ilma mässamata) lähemail aastakümneil teostatav oleks, või mida kuskil maailmas kunagi saavutatud on. Püüan vältida utopismi, küll aga mitte radikaalsust.

- sotsiaalmaksu kaotamine, kuna see koormab palgatöötajat ebavõrdselt firma omanikuga
- astmelise tulumaksu (mitte astmelise maksuvabastuse) juurutamine
- üldine ravikindlustus kõigile, kes eelnevat oma tulult tasusid
- tervishoiu ja tervisekahjude ennetuse seadmine kõrgetasemeliseks prioriteediks
- koolisüsteemi moderniseerimine, kiusamisvaba kool
- kaitseväes ja kordusõppustel osalemise vabatahtlikuks muutmine
- ausa palga maksmine kõigile kaitseväes osalejaile, finantseerituna maksu kaudu, mida maksavad sellest loobunud
- ettevõtetest tehtavate väljamaksete (väljamakse liik, summa, saaja vanus ja sugu) avalikustamine v.a. väikefirmades
- sooliste ebavõrdsuste (palgalõhe, eluea lõhe, omandilõhe, kuritegevuslõhe jne) uurimine ja kaotamine
- regionaalsete (maa/linn) ja rahvuslike ebavõrdsuste (eestlased/venelased) silumine
- ametnikele teadva valeotsuse eest isikliku varaga vastutuse kehtestamine
- ametnike arvu vähendamine
- äri ja raamatupidamise nõuete leevendamine väikefirmadele
- väikeaktsionäride kaitse
- erisoodustuste loomine töötajate võrdses omandis firmadele
- omandireformiga tehtud kahjude hüvitamine
- tasuta ühistranspordi tagamine kõikjal Eestis
- munitsipaal-korrakaitseüksuste keelustamine
- jälitustegevuse piiramine, kadunud isiku otsingu hõlbustamine
- eraisiku andmete andmekaitse ja privaatsuse nõuete karmistamine
- biomeetriliste passide kaotamine
- riigist sõltmatu tsiviilkaitse süsteemi algatamine
- energiatootmise detsentraliseerimine, hoonete ja rajatiste autonoomsuse soodustamine
- kiiruskaamerate kaotamine, avalikus ruumis automaatse näo-, numbri- ja sarnase andmetuvastuse keelamine
- kohtunike ametit õppima kutsumine loterii alusel
- (elektri)mopeedide registreerimisnõude uuesti kaotamine
- mitte ainult elektri-, vaid ka (bio)gaasikütusega autode leviku toetamine
- kaua hüljatud majade hõivamise legaliseerimine

Tänan tähelepanu eest, tulge ja räägime - kiiret pole kah, sest valimised on läbi! :)