Artiklid Perestroika programm in english на русском Mujal toimub Meta Promo

Nädal 9: maikõne, LGBT õigused, privaatsus 2019-05-03 nädalakiri perestroika.pw


Ametiühingute maipüha Vabakal, 2019, perestroika.pw, public domain

Perestroika pöördumine ametiühingute maipühal

Järgneva kõne pidas Vabaduse Väljakul ametiühingute maipüha üritusel üks meie toimetuse liige. Neile kes ei kuulnud, tõi ta üleskirjutuse lugeda.

Kallid kuulajad, soovin teile edasi anda mõne idee.

Uus valitsus on lubanud seadustada Eestis referendumite tegemise rahvaalgatuse kaudu.

Kui see võimalikuks saab, on ametiühingutel minu arust hea võimalus tegeleda otsedemokraatiaga. Teie liikmete arv on tõenäoliselt piisav, et panna hääletusele asju, mida ükski valitsus ei algata.

Kui me soovime lõpuks ometi astmelist tulumaksu, mitte astmelist maksuvabastust skaala alumises osas... kui me soovime aktiiv- ja passiivtulu võrdset maksustamist (sest hetkel on Eestis soodsam elada teiste kui enda tööst)... kui me soovime palkasid avalikuks, et seda palgalõhet ise otsida ja püüda... või et riik toetaks demokraatliku sisekorra ja omandisuhetega firmade teket...

...siis on ametiühingutel loodetavasti varsti võimalus sekkuda poliitikasse otse, ja poliitika on ametiühingu jaoks igati õige koht. Soovitan, et võtame eeskuju ühingutest nagu CNT ja teeme pealegi poliitikat! Head maipüha!

LGBT õigustest Armeenias

The Guardian kirjutab, mis on Armeenia esimese ametlikult transsoolise naise muljed pärast parlamendis kõne pidamist - ja üldiselt, milline on LGBT aktivistide elu võimalikkus Armeenias.

Lilit Martirosyan pidas kõne parlamendi inimõiguste komisjonis. Ta on esimene LGBT aktivist, kes Armeenias säärasele publikule kõnet on pidanud. Martirosyan kandis ette, et transsooliste isikute vastu pannakse Armeenias toime ebaproportsionaalne arv rasket vägivalda ja muid kuritegusid. Neid mitte ainult ei tõrjuta, vaid diskrimineeritakse sotsiaal-, tervishoiu-, juriidilises ja majanduse sfääris. Nad jäävad töötuks, vaeseks ja moraalselt mahajäetuks.

Tänutäheks väljendasid ultrakonservatiivsed parlamendisaadikud igatsust, et kõneleja põlema pandaks, kohale saabus ka noaga varustatud meeskodanik, kes kuulutas soovi teda ära tappa, ning sellest, mis Facebookis toimus ja mis ähvardusi tehti, pole mõtet isegi rääkida.

Martirosyan mainis, et mitmete temaga koos transsooliste õigusi kaitsvate inimeste koduaadressid lekitati avalikkusele, neid levitati internetis äärmuslaste gruppides ja tulemusena äärmuslased tegid mida äärmuslased teevad - ähvardasid üles leidmisel ära tappa. Rahvuslased kogunesid lippudega tema maja ette meelt avaldama. Pärast tema kolleegide vastu eelmisel aastal toimunud jõuguvägivalda, milles mitu inimest vigastada said ja politsei LGBT isikuid nende peol rünnanud kambast kellelegi süüdistust ei esitanud, ei ole põhjust arvata, et tegemist oleks tühipaljaste sõnadega.

Asi läks igatahes nii kaugele, et ÜRO esindus Armeenias võttis sõna ja teatas, et selline tegevus pole normaalne. ÜRO "tunneb muret hiljutise tõusu pärast vihakõne ja vägivalla ähvarduste vallas, mis on suunatud inimõiguste ja LGBT õiguste aktivistidele". "Vägivallaga ähvardamist ega ka muid tagakiusamise vorme ei ole võimalik aktsepteerida", teatab avaldus.

Lühidalt öeldes on elu võimalikkus LGBT aktivistina Armeenias ainult veidi parem, kui armeenia vähemusel Ottomani impeeriumis oli, ja selle viimase me tänapäeval mõistame hukka. Mõistkem siis hukka ka esimene, ja tõdegem, et kellelgi seepärast elu põrguks teha, et ta oma õigusi taga nõuab, on vääritu ja põlastusväärne käitumine, ning kui üks ühiskond soovib saada paremaks ning elada paremini, tuleb selline käitumine välja juurida.

 

Käitumisjuhised perevägivalla ennetamiseks

Seoses alkoholiga lähisuhtes olemise järel rooli sattunud minister Marti Kuusiku väidetavate koduste saavutustega on Perestroika koostanud eeskirja perevägivalla ennetamiseks ja takistamiseks. Usume, et selle eeskirja range järgimine vähendaks Eestis perevägivalda umbes 5 korda. Eeskiri koosneb kahest osast:

Perevägivalla ennetamine:

Perevägivalla takistamine:

 

Jälgimis-ühiskonna edusammud maailmas

Tauno Vahter kirjutab Postimehes sellest, kuidas Hiinas, mis on meie planeedil jälgimisühiskonna mudelriik, inimeste privaatsusega ümber käiakse. Aa, et millise privaatsusega? Sellega, mida riik sada korda päevas rikub.

Kui elad aga Uiguurias (Xinjiangis), siis tõenäoliselt rikub riik privaatsust püsiva voona, ning juhtumeid ei ole mõtet teineteisest eristada. Nimelt kirjutab Helsingin Sanomat sellest, kuidas HRW võttis juppideks lahti Hiina politsei Androidi-rakenduse ning täheldas, et süvendatud kontrolli kriteeriumideks on asju, nagu "isiku elektritarbimine on suurenenud", "isiku tuttav vahetas hiljuti telefoninumbrit" või "isik väljub oma kodust tagaukse kaudu".

Kõik see toimub enamasti terrorismi tõkestamise üllal ja pühal ettekäändel. Õnneks ei jäta HS teises artiklis rõhutamata üldtuntud fakti, et sääsk on ohtlikum, kui terrorist. Sääski on triljoneid ja osad neist on haiged. Terroriste on planeedi peale paarkümmend tuhat, kui valitsuste teenistuses riigi elanikke terroriseerivad välja arvata. Neid viimaseid ei oleks tegelikult õige välja arvata. Privaatsuse massiline rikkumine vägivalla ähvardusel on terrori vorm ja riik suudab terroriseerida kõiki oma elanikke.

Jälgimisühiskonnad, mis pingestavad võimu ja valitsetavate vastuseisu viimase piirini, tuleb lammutada ja nende teket ennetada. Muidu on repressiivsete süsteemide peamised ohvrid just need, keda kaitsvat väidetakse, ja iga kord kui mõni repressiooni süsteem murdub, riskitakse sõjalise konfliktiga.

Me ei looda, et seda Hiina komparteis keegi loeb - me loodame, et seda loevad programmeerijad, kes ehitavad sidevahendeid. Meie, koodiahvid, peame oma ametieetikat uuel ajastul rahast kallimaks hindama, keelduma koostööst projektidega, mis inimesi nõrgendavad ja riike tugevdavad, ning leidma (nui neljaks) aega projektidele, mis inimesi tugevdavad ja riike nõrgendavad.

 

Anarhistliku ulme bibliograafia

"Soome" anarhistide foorumis "Takku" avaldati päris põnev anarhistliku ulme bibliograafia. Kellel igav, see saab sealt mõndagi põnevat lehitseda.