Artiklid Perestroika programm in english на русском Mujal toimub Meta Promo

Kovalenko on viidanud Durrieu raamatule 2019-02-15 priit pärnapuu, valesüüdistus plagiaadis Jaan Veski

Parandus: alltoodud valeväitest hoolimata on Priit Pärnapuu teinud ka ühe õige väite, nimelt et Kovalenko töö sissejuhatus kopeerib Tibari tööd aastast 2007. Eelneva taustal on kuradi totter (vabandage väljendumast), et Pärnapuu peab vajalikuks õiget süüdistust valega täiendada.

Eesti Päevalehe artiklis süüdistavad Tuuli Jõesaar ja Priit Pärnapuu, et riigikogu liikme kandidaat Anastassia Kovalenko "on oma magistritöösse kopeerinud lehekülgede kaupa viitamata materjali". Kuna EPL artikkel on viidetega sisustamata, on seda võimatu kiirelt kontrollida.

Küll aga saab tsiviliseeritult ümber lükata sisukama ERR-i artikli, mis kirjutab: 'Pärnapuu tuvastas, et Kovalenko magistritöös "Rahapesu ja selle eristamine eelkuriteost" puudutab kõige olulisem rikkumine Oxfordi ülikooli teadlase Roberto Durrieu raamatust "Rethinking Money Laundering & Financing of Terrorism in International Law" materjali kopeerimist viitamata.'

Priit Pärnapuu antud väide on vale. Tema teisi väiteid me seetõttu ei kontrollinud. Oleme küll kursis Pärnapuu tänuväärse tegevusega ülikoolide plagiaadi-käsitluse muutmisel, kuid enne poliitikule kampaania ajal näpuga näitamist, peaks Pärnapuu kolm korda veenduma, et ta oma väide tõele vastab. Fabrikatsiooniga plagiaadi vastu võidelda on väga näotu.

Perestroika blogi ei kontrollinud väidetava kümne lehekülje pikkuse tõlketeksti vastavust originaaliga või tõlke kvaliteeti, küll aga leidsime pealiskaudse otsingu järel Kovalenko magistritööst selgesõnalise viite Durrieu raamatule suures mahus. Magistritöö 41. lehekülje alaservas olev viide nr. 101 ütleb: "R. Durrieu, Rethinking money laundering & financing of terrorism in international law: towards a new global legal order, 2013 I peatüki osa 2 ja 3.

Sisuliselt Kovalenko viitab, et ta on oma töös üsna ulatuslikult kasutanud R. Durrieu teost. Kas Kovalenko kirjeldab võetud informatsiooni mahtu õigesti, on lahtine küsimus, kuna meil pole antud raamatut, aga Kovalenko ei takista lugejat ega tööde kaitsmise komisjoni mõistmast, et on tõlkinud osa Durrieu raamatust, ning antud osa tööst pole originaalne. Ta viitab allikale, kust originaali leiab.

Meie seega Priit Pärnapuud plagiaadi-süüdistuste allikana enam pimesi ei usuks. Mis motivatsioon tublit plagiaatide vastu võitlejat libedale teele ahvatles, meie ei tea. Mis puudutab Kovalenko teist magistritööd "Vähemusaktsionäride investorikaitse parendamise võimalused Eestis", siis sellel plagiaadikahtlust ei lasu, ning keegi teine ei kirjutaks oma tööd Bermani ja Kovalenkode kohtuvaidlusest. Muuseas toetame Kovalenko ettepanekuid väikeaktsionäride kaitseks ainult sajaprotsendiliselt.