Artiklid Perestroika programm in english на русском Mujal toimub Meta Promo

Wuhani viirus on vanem, kui arvati 2020-01-28 koroonaviirus, hiina, lancet perestroika.pw

Wuhani viiruse osas on mõned varasemad seisukohad vaja üle täpsustada, kuna vigade mõju ulatub ka tänapäeva ja tulevikku. Lühidalt öeldes, seni kuni me ei tea, kui kaua epideemia Wuhanis varjatult kulges, on raske arvutada levikordajat, suremust ja muid parameetreid.

Kes soovib lugeda teadusartiklit, võiks suunduda The Lancet'i lehele. Hea ja mujalt pärineva teabega täiendatud kokkuvõtte annavad soome keeles Helsingin Sanomat ning inglise keeles Vox.

Nüüdseks joonistub pilt, et epideemia on kestnud detsembrist saati, jäädes alguses riigi (ning riigi sunnil ka meedia) tähelepanu eest varjule. Võimalik, et uue haiguse äratundmine oligi sedavõrd raske, või olid rasked hoopis bürokraatia rattad, mis fakti tunnistamiseks pöörlema tuli saada.

Nüüdseks avaldatud ametlikes aruannetes mainitakse esimest sümptomitega patsienti 12. detsembril 2019, mitu nädalat enne epideemia avalikku algust.

Kõrval olevalt diagrammilt võib näha, et "patsient 0" polnud Wuhani kalaturuga seotud, küll aga mitu järgnevat juhtumit.

Samuti selgub, et haigus on saanud ennetajate ees kasutada pea kogu detsembri pikkust edumaad ja haigestunute enamus on 25-49 aastased isikud. Mida kõrgem iga, seda tõenäolisemalt vajatakse intensiivravi.

Täiendavad diagrammid näitavad et kokku sattus intensiivravile 39% (16 isikut 41 hulgast) - järeldub et haigus kulgeb pigem tõsiselt ja on koormav. Wuhani esimeses patsientide grupis kulus sümptomitest haiglasse sattumiseni mediaanselt 7 päeva, hingamisraskusteni 8, akuutse respiratoorse ärrituse sündroomini 9 ja nendel, kellel eriti viletsalt vedas, intensiivravini 10.5 päeva sümptomite algusest.

Ravile saabudes näitas patsientide hemogramm leukotsüütide ja lümfotsüütide puudust. Kõigil oli kopsupõletik, levinuimad komplikatsioonid olid ARDS (29%), RNAaeemia (15%), südamelihase kahjustus (12%) ja sekundaarsed nakkused (10%). Invasiivset hingamisabi vajas 10% patsientidest. 22. jaanuariks on 41 patsiendi hulgast 68% koju pääsenud ja 15% surnud, ülejäänud viibivad jätkuvalt ravil.

Koju pääsemise kriteeriumid olid 5 palavikuvaba päeva ja viiruse puudumine ülemiste hingamisteede proovides. Ravimeetoditest - kortikosteroidid põletiku leevendamiseks ei vähendanud suremust, pigem lükkasid tervenejatel edasi viirusest vabanemist. WHO ajutise soovituse järgi ei tuleks neid süsteemselt kasutada. Ükski viirusevastane ravim pole veel tõhusaks osutunud.

Seega võib üldistada, et enne 2. jaanuari ravile saabunute suremus oli kõrge. See ei tarvitse iseloomustada hiljem nakatunuid ja laiemat elanikkonda mitmesuguses keskkonnas, seda nii viiruse kohanemise kui esimese patsiendigrupi selekteerumise tõttu raskemate sümptomite järgi, kui ka ravivõtete täienemise tõttu.

Tulenevalt hilinenud reaktsioonist ja ennetusmeetmete käivitamisest pakub Hong Kongi Ülikool tõenäoliseks nakatunute arvuks Wuhanis ametlikust ligi 10 korda suuremat arvu. Epideemia haripunktiks pakutakse aprillikuud.

Hiina avaliku teabe ja tervishoiu süsteem ei ole seda ränka katset just lippude lehvides läbinud. Lipud on mudas ja ribadeks, põhjusel et info levis viirusest aeglasemalt. Infol on võime liikuda nakkusest rutem, kui vaid inimeste ühiskonnad seda lubavad. Hiina katastroofihaldust uurinud Lauri Paltemaa Turu Ülikoolist iseloomustas asja nii:

"Diktatuuri sümptom on see, et kohalikult tasandilt võib keskvalitsusele tuua vaid häid uudiseid. Halbade uudiste eest saab karistada."

Nakkushaiguse korral infoga venitades võtavad inimesed endilt kriitilise tähtsusega võimaluse - võimaluse olla haigusest kiirem. Nii seatakse ohtu enda ja teiste elu ning tervis, oma kaasmaalased ja ülejäänud maailm.

Loodame muidugi, et hilinenud stardist pahalasele järgi jõutakse, aga praegu kätte sattunud info põhjal on tegemist tugeva epideemia materjaliga, mis hooletuse korral pandeemiaks võib minna. Majanduslangus on seekord kõigile pealekauba.