Artiklid Perestroika programm in english на русском Mujal toimub Meta Promo

Viimane päev toetada põhisissetuleku uuringut! 2019-01-07 CITO!, põhisissetulek, uuring Jaan Veski

Õhtulehes kirjutab Jaanus Nurmoja, et tingimusteta põhisissetulek ("kodanikupalk") hoiaks ühiskonnas ära konflikte ja säästaks inimeste närve, toimides turvavõrguna neile, kes muidu valusalt kukkuda võivad.

Jaanus on seda teemat edendanud Rahvakogust saati, ning muuseas algatanud rahvaalgatuse, mil on hetkel 971 digiallkirja nõutavast tuhandest ja mille tähtaeg on täna, 7. jaanuaril 2019 kell 23:59. Algatus taotleb, et korraldataks tingimusteta põhisissetuleku teemaline uuring, kogumaks teavet säärase meetme võimalikkuse ja mõju kohta Eesti oludes.

Me ei saa Nurmojale vastu vaielda, sest teema on läbi uurimata. Perestroika toetab kindlaks tegemist, kuidas säärane meede mõjuks. Kuigi soovime riigi rolli vähenemist ühiskonnas, olema valmis teaduslike tõendite ees Kropotkini teosed käest panema ja pügama riiki muust otsast.

Küll aga võime juba praegu, Perestroika novembrikuise artikli "Raha ei muuda laisaks" baasilt öelda, et väikeses summa makstaval tingimusteta põhisissetulekul ei oleks negatiivset mõju tööhõivele, kuna muidu oleks see Alaska osariigis Alaska Permanent Fund Dividend'i maksete tõttu viimaste aastakümnetega juba ilmsiks tulnud. Helsingin Sanomat usutles hiljuti Soome põhisissetuleku katsetuses osalenuid ja tulemus on: inimesed peavad kõige olulisemaks hirmu kadumist ja ilma katsetuseta oleks kolmest inimesest üks ettevõtte loomata jätnud. Ta poleks seda lihtsalt julgenud.

Et Nurmoja algatus ja 971 allkirja raisku ei läheks, kutsun teid levitama infot algatuse kohta ja kaaluma, kas tahaksite algatust toetada? Algatus on sõnastatud mõistlikult:

Allakirjutanud taotlevad tingimusteta põhisissetuleku (edaspidi: põhisissetulek või kodanikupalk) teostatavusuuringu läbiviimist Eestis, sealhulgas

- võimalike Eestile sobivate ja jõukohaste põhisissetuleku maksmise ja rahastamise mudelite väljatöötamist
- ühe või mitme väljatöötatava põhisissetuleku mudeli testimist Eestis
- põhisissetuleku mõju uurimst kõigi sotsiaalsete rühmade suhtes
- põhisissetuleku (kodanikupalga) töörühma moodustamist poliitikutest, teadlastest ja teemaga seotud huvigruppide esindajatest ning loetletud tegevuste käivitamist riigikogu käesoleva koosseisu poolt

Allakirjutanud ei nõua selle pöördumisega

- põhisissetuleku kehtestamist
- ühegi Eestis võimaliku põhisissetuleku ja selle rahastamise mudeli vaikimisi eelistamist teistele

Palun et kaaluksite, kas see vajab ka teie allkirja.