Artiklid Perestroika programm in english на русском Mujal toimub Meta Promo

Nädal 6: sünnitus Puna-Soomes ja kapitalism 2019-04-12 sotsialism, kapitalism, feminism, töö perestroika.pw

Sünnituse hind puna-Soomes

HS kirjutab sellest, kuidas USA sotsiaalmeedias puhkes märul sünnituse hinna üle. Nimelt jõudis Bernie Sanders väita, et Soome elanikule maksab sünnitus 60 dollarit, sama protseduur USA pinnal kergendab aga rahakotti 12 000 dollari võrra. Majanduslikud parempoolsed lendasid kohe parvena peale. Küll oli Soome sotsialistlik riik, küll olid arvud valed, küll oli Soome tervishoid arengumaa tasemel...

...seni, kuni arutellu hakkasid sekkuma soomlased - teade küll, need punaste vasaratega sotsialistlikud muumitrollid. Selgus, et Helsingi Ülikooli haiglas maksab sünnitus patsiendile 48.90 eurot, ning maksumaksjale on protseduuri kulud Helsingis 2140 eurot, Turus 2230 eurot ning Kuopios massiivsed 3213 eurot.

Pidas paika väide, et solidaarsusel põhinev tervishoid pakub paremaid tulemusi (Soomes on imikute suremus madalam) neli korda kuluefektiivsemalt konkurentsil põhinevast tervishoiust, ning hetkelised kulud abi vajavale isikule on vaid 200 korda väiksemad.

Reproduktiiv-tervishoiu teemal kirjutab ka Aro Velmet oma Sirbis ilmunud loos "Kehalise enesemääramisõiguse ja loote eluõiguse konflikt". Perestroika lühikokkuvõte on, et "munaraku paugu pealt inimeseks saamise" retoorika on lihtsameelne ja küündimatu näkku valetamise viis, mida tuleks taunida isegi siis, kui seda kasutab joobes kloun, rääkimata kainest poliitikust.

Pole põhjust karta, et naised oma õigust laste saamise üle otsustada heaga ära annaks, aga meenutada tasub, et moodustuva valitsuse 15 liikme hulgas on naisi 2. Olukorda võinuks ennetada laiapõhjalisem talitamine Feministeeriumi soovituse järgi: et naised valiks Riigikokku naisi.

Kollavestid, kapitalism ja töö

Prantsusmaa kollavestide koosolekute koosolek jõudis pika arutelu järel arusaamani:

"The multiplication of our current struggles calls us to seek unity of action. We call on all levels of the territory to fight collectively to achieve the satisfaction of our social, fiscal, ecological and democratic demands. Aware that we have to fight against a global system, we consider that it will be necessary to leave capitalism."

Ehk siis, kollavestid ütlevad kapitalismist lahti. Seda, et kapitalism pole inimkonna enamuse huvides, aitab mõista ka Venture Beat'i artikkel "It's time for workers to worry about AI", mis joonistab välja säärase tööstusrevolutsiooni, mida varem nähtud pole.

Uue tööstusrevolutsiooni käigus devalveerub inimese tööjõud ulatuslikult, sest ka otsustamine ja taju on automatiseeritavad. Uusi töökohti, mida automatiseerida ei saa, leidub näputäis, hariduse pakkujad jäävad töötute ümber õpetamisega jänni, sotsiaalkindlustuse süsteem mureneb - ainuke, kes naeratab on lühinägelikum tootmisvahendi omanik. Targem kapitalist taipab samuti, et ootamas on kriis, aga kapitalist on samuti turu ori - tal on kukil konkurents ja laenud.

Olukorda muuta saab vaid teadlik enamus, kujundades uue turu ja seades uued mängureeglid. Meie ülesanne on lahendada see mure libertaarse sotsialismi võtetega.

Inimesest ei tohi saada lemmiklooma, kes riigi almusest elab, vaid iseenda üle otsustaja teiste võrdsete seas. Tootmisvahendid peavad siirduma töötajate kontrolli alla, vanamoodi firmad lavalt lahkuma ning asenduma uutega, kus inimesed demokraatlikult otsustavad, mis on ettevõtte arenguks vaja ja kuidas hüved jagunevad. Riik peab ühiskonna muutust toetama ja mitte kulutama auru teiste riikidega võitlemise ega oma elanike bürokraatia alla rullimise peale.

Selleks on vaja uutmoodi poliitikat ja uutmoodi suhtumist. Nelja aasta tagant valimine ei aita. Vaja on tugevaid ametiühinguid, kollektiivses omandis ja võrdsete õiguste alusel juhitavaid ettevõtteid, elanike ja tarbijate ja tööliste klassihuve kaitsvaid ühinguid, mille läbirääkimisjõud oleks suur. Vaja on sündikalismi, koondumist et saavutada kriitiline mass.

Meie ei soovi, välja arvatud kõige tumedamatel hetkedel - revolutsiooni, mis oleks vältimatult kole, vägivaldne ja laastav. Selle ennetamiseks tuleb ruttu tegeleda ühiskonna rahumeelse hooldusega sotsialismi suunas. Muidu saabuvad ajad, mil revolutsioon hoolitseb enda tekkimise eest meie arvamust küsimata.

Inimkonna võimalused eksida ja lollusi teha on otsakorral. Ühiskonnad vajavad poliitiliselt haritud elanikke, laiapõhjalist esindust ja faktipõhist poliitikat. Kui soovime, et Maal elaks tulevikus inimesed ja nad elaks talutavalt, siis me tegeleme küsimusega, kelle huvisid esindab riik ja majandus. Riikidel on elanike esindamisega lugu halvasti - parteid teenivad sageli omaenda võimule saamist või jäämist, võivad pakendada ja müüa konflikti, keegi ei vastuta. Ettevõtteis on aga demokraatiaga katastroof, sest valdavas enamuses firmadest demokraatia lihtsalt puudub.

Meie teeme selle suhtes midagi esimesel mail, kutsudes kokku libertaarse sotsialismi teemalise arutelu meie Redditi kanalil.

Kapo aastaraamat

Kapo avaldas uue aastaraamatu, kus teeb taibuka soovituse panna tundlike andmetega võrkudes WiFi kinni ning jutustab sellest, kuidas ikka koostööle värbamine käib. Lisaks pehmendab ametkond inimeste kartusi taustakontrolli ees ja harib üldsust korruptsiooni teemal.

Põneva muutusena on aastaraamatust kadunud kodumaise poliitilise äärmusluse ülevaade. Isegi veerandi sõnaga pole mainitud parema ülanurga ega vasaku alanurga seltskonda. Meie oletame, et kardeti tuld purskavat siseministrit.